AXA pomáhá obcím, které řeší problémy s překračováním povolené rychlosti

Skupina AXA v rámci svého projektu Save City nechala k dnešnímu dni rozmístit již 255 billboardů v celkem 92 městech a obcích po celé České republice. Ty mají za cíl připomenout řidičům zákonem povolené rychlostní limity v obydlených oblastech, zejména tam, kde se ve zvýšené míře pohybují děti, a motivovat je k tomu, aby svou jízdu zpomalili. AXA tak pomáhá zvyšovat bezpečnost provozu v místech, kde je to nejvíce naléhavé.

„Dopravní bezpečnost je dlouhodobě součástí naší strategie a věnujeme jí proto velkou pozornost v rámci několika projektů. Save City je projekt, který se nám po dobu jeho trvání podařilo velmi úspěšně rozšířit, a proto bychom v tomto tempu rádi pokračovali i do budoucna. Je totiž vidět, že taková podpora má smysl,“ říká Karel Žyla, manažer PR a komunikace finanční skupiny AXA.

Projekt Save City se zaměřuje především na prevenci překračování povolené rychlosti, protože je to dlouhodobě nejčastější přestupek na tuzemských silnicích. Ze statistik Ministerstva dopravy ČR vyplývá, že za uplynulé tři čtvrtletí roku 2014 bylo téměř 45 % zveškerých bodovaných přestupků a trestných činů připsáno právě za nedodržování rychlosti v obci. Ve srovnání se zbytkem Evropy patří Česká republika k zemím s vůbec nejhoršími dopravními statistikami. Přitom právě v obydlených oblastech vede překračování rychlosti k častějším střetům s chodci, které mohou mít fatální následky.

I z měření projektu Save City, který si AXA pravidelně nechává vypracovat, vyplývá, že starostové obcí hodnotí dopravní situaci vcelku problematicky, přičemž zmiňují několik faktorů, které se neustále opakují. Stěžují si především na silný provoz, ale stále častěji také na nedodržování rychlosti projíždějících řidičů. Právě proto považují starostové všech obcí, které se projektu účastní, vzájemnou spolupráci s pojišťovnou AXA za velmi přínosnou a efektivní.

To dokazují i čísla, která monitorují, jak na billboardy reagují sami řidiči. V uplynulém roce totiž celých 67 % z nich uvedlo, že po zaregistrování billboardu opravdu zpomalili. Úspěšnost a smysluplnost projektu pak podporuje i fakt, že se aktivně hlásí stále další obce, které se do něj chtějí zapojit.

AXA a dopravní bezpečnost

AXA se na zvýšení dopravní bezpečnosti v obcích zaměřuje dlouhodobě. Od roku 2007 spolupracuje s Nadací Partnerství, kdy se stala generálním partnerem projektu Na zelenou, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí při cestách do školy a motivovat je k dojíždění na kole či docházení do školy pěšky. Na tento projekt AXA každoročně přispívá částkou ve výši 1,5 milionu korun.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovna AXA