Bonus a malus u pojištění motorových vozidel

Být dobrým řidičem se vyplatí. Nejen, že je v bezpečí zdraví Vaše i dalších účastníků dopravy a ušetříte na případných škodách, ale zároveň můžete šetřit i na pojistném.

Pro všechny strany – pojišťovnu, pojištěného a případně i poškozeného, pokud se jedná o osobu odlišnou od pojištěného – je nejvýhodnější, když řidiči jezdí podle pravidel a škody na zdraví, životě či majetku nenastávají.

Proto od počátku nového tisíciletí vešel v platnost systém bonusů a malusů, který v rámci pojištění odměňuje dobré řidiče. Získané slevy na pojistném mohou dosahovat významných částek, stejně citelné však může být penále v případě, kdy došlo k pojistné události.

Bonus je sleva přiznaná za bezeškodní průběh pojištění. Za každých 12 uplynulých měsíců bez jediné nehody získáte zpravidla 5% slevu z pojistného. Maximálně může tato sleva dosáhnout 50 až 60 % dle pojišťovny, u které máte pojištění.

Aby však situace nebyla příliš jednoduchá, každá škoda zaviněná provozem Vašeho vozidla je evidována jako tzv. rozhodná událost a z bezeškodné doby dojde k odečtení zpravidla 24 nebo 36 měsíců. Tím se snižuje sleva na pojistném. Pokud Vám bezeškodné měsíce už nezbývají, dostáváte se do mínusu a na řadu přichází takzvaný malus. U této přirážky k pojistnému počítejte s maximem 100 až 200 % dle pojišťovny.

Systém bonusů a malusů funguje jak u povinného ručení, tak u havarijního pojištění a existuje i možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění, máte-li obě sjednány u stejné pojišťovny.

Bonusy pro všechny řidiče spravuje u nás Česká kancelář pojistitelů, z čehož také plyne, že při změně pojišťovny Vám tento údaj zůstává nezměněn. Uchovává a převádí se však ve formě bezeškodných měsíců, pokud tedy některá pojišťovna nabízí progresivnější zisk bonusu (větší bonus za menší počet měsíců), výše bonusu se přizpůsobí dle tabulek nové pojišťovny. Při změně pojišťovny si nechte vystavit potvrzení o bezeškodném průběhu u staré pojišťovny, což Vám umožní převést bonus k nové.

Zatímco samotné povinné ručení a havarijní pojištění se vztahují na motorové vozidlo, bonus/malus se váže pouze na pojistníka, ne na majitele vozidla či vozidlo samotné – výměna vozidel tedy nemá na slevu vliv. I pokud si pořídíte a pojistíte druhé vozidlo, platí u něj bonus. Musí se však jednat o stejný typ vozidla, převod bonusu z motorky na auto tak není možný. Zajímavé však je, že u některých pojišťoven lze bonus převádět mezi členy domácnosti, častěji manželi, jedná se však o výjimku, převod mezi jinými pojištěnými běžně není možný.

Také pamatujte, že není důležité, kdo pojištěné vozidlo řídil, rozhodná událost se vztahuje vždy k pojistníkovi, kterému se odečítají měsíce a snižuje bonus.

Proto pozor a jezděte opatrně. Pokud zaviníte nehodu, ztratíte tak slevu zpravidla za tři roky opatrné a bezpečné jízdy.