Generali nabízí od května do konce srpna novinky v pojištění vozidel

Od 1. května tohoto roku až do konce srpna platí časově omezená akce retailového pojištění.

Stávající produkty pojištění Komplet a Allrisk bude možné v této době sjednat také ve verzi Komplet PLUS a Allrisk PLUS. Tyto verze jsou obohacené řadou výhod, jsou přitom za stejné pojistné.

1. Povinné ručení Komplet PLUS

K úspěšnému, na trhu stále řadou klientů vyhledávanému, produktu Komplet nyní přibyly další výhody v produktu Komplet PLUS. To vše za stejné pojistné v porovnání s produktem Komplet.

Komplet PLUS = Komplet + pojištění poškození vozidla hlodavci + garance ceny 3 roky

Jaké všechny výhody tedy nabízí povinné ručení Komplet PLUS?

– limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč (újma na zdraví / škoda na věci a ušlý zisk)
rozšířené asistenční služby (Generali Assistance Rozšířené)
pojištění střetu se zvířetem (limit pojistného plnění 100 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč)
pojištění poškození zaparkovaného vozidla zvířetem – hlodavci (limit pojistného plnění je 30 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč)
garanci ceny 3 roky (bez závazku klienta na setrvání v pojištění)

Co znamená garance ceny 3 roky?

 • garance základní sazby pojištění dosažené při sjednání pojištění po dobu 3 let
 • systém B/M (bonus/malus) je zachován po celou dobu trvání pojištění
 • garance ceny není podmíněna závazkem klienta setrvat po dobu garance v pojištění, předčasné ukončení pojištění nemá žádný negativní dopad na klienta
 • garance ceny je upravena ve zvláštních ujednáních na pojistné smlouvě následovně:

Garance ceny 3 roky: odchylně od ustanovení čl. 9 odst. 14 VPP POV 2014/01 pojistitel nemá v prvních 3 letech trvání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla právo nově upravit výši běžného pojistného s výjimkou následujících případů, které nastanou v průběhu trvání pojištění:
               – v souladu s ujednáním čl. 10 VPP POV 2014/01 dojde ke změně stupně B/M;
               – na základě obecně závazného právního předpisu bude pojistiteli v souvislosti s provozováním pojišťovací činnosti uložena nebo změněna daňová povinnost nebo povinnost jiného odvodu, a tato povinnost bude mít vliv na změnu podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného.

 Podmínky sjednání produktu Komplet PLUS:

 • vozidlo: osobní nebo nákladní do 3,5 t
 • užití vozidla: osobní účely nebo podnikání
 • pojistník: fyzická i právnická osoba
 • pojistná doba: neurčitá
 • datum sjednání pojištění: 1. 5. 2014 – 31. 8. 2014
 • datum počátku pojištění: dle platných pravidel (max. 6 měsíců od data sjednání)
 • slevy / přirážky: standardní, dle aktuálně platných pravidel
 • systém B/M: standardní, dle ujednání ve VPP POV 2014/01

 2. Kasko pojištění Allrisk PLUS

Pojištění Allrisk je klienty nejčastěji voleným pojištěním z nabídky kasko produktů. V době jarní akce můžou klienti uzavřít pojištění Allrisk také ve variantě Allrisk PLUS za stejné pojistné v porovnání s produktem Allrisk.

 Allrisk PLUS = Allrisk + pojištění zavazadel + asistenční služby TOP

Jaké všechny výhody nabízí pojištění Allrisk PLUS?
komplexní rozsah pojistné ochrany vozidla
– havárie (střet)
– vandalismus,
– živelní události, požár a výbuch
– odcizení
asistenční služby (Generali Assistance Základní)
110 % Allrisk (při totální škodě na vozidle je vyplaceno navíc 10 % z obvyklé ceny vozidla)
zdarma – doplňkové pojištění Generali TOP Assistance
zdarma doplňkové pojištění zavazadel (limit pojistného plnění 10 000 Kč; spoluúčast 10 %, min. 500 Kč) – platí pouze pro osobní vozidla

Doplňková pojištění zdarma:

Na pojistné smlouvě jsou doplňková pojištění Generali Top Assistance a Pojištění zavazadel s limitem plnění 10 000 Kč zaškrtnuta v sekci doplňkových pojištění, roční pojistné je 0 Kč.

Podmínky sjednání produktu Allrisk PLUS:

 • vozidlo: osobní nebo nákladní do 3,5 t
 • užití vozidla: osobní účely nebo podnikání
 • pojistník: fyzická i právnická osoba
 • pojistná doba: neurčitá
 • datum sjednání pojištění: 1. 5. 2014 – 31. 8.2014
 • datum počátku pojištění: dle platných pravidel (standardně datum sjednání + 5 dní)
 • doplňkové pojištění zavazadel: pouze osobní vozidla (pro nákladní vozidla nelze pojištění zavazadel uzavřít)

3. Nové spoluúčasti (SU) v pojištění Allrisk

Od 1. 5. 2014 bude zároveň možné sjednat pro osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t, do stáří 6 let, pojištění Allrisk, a po dobu jarní kampaně také Allrisk PLUS, ve více variantách spoluúčasti, včetně již delší dobu požadované SU 1 %.
Celkem se rozšířila nabídak SU pro Allrisk o dalších 5 variant. Zároveň se ruší varianta 15 %, min. 15 000 Kč napříč všemi kasko produkty.

V případě zájmu o pojištění Komplet PLUS nebo Allrisk PLUS volejte na tel.: 515 555 502, případně 515 555 513.