Neplaťte neexistující dluhy na povinném ručení

Patrně neunikly Vaší pozornosti zprávy o vymáhání dluhů za nezaplacené povinné ručení. Jde o relativně nový druh vymáhání, kdy se oběťmi stávají i lidé, kteří platili vždy svědomitě a pravidelně.

Česká kancelář pojistitelů, která vyžaduje splacení často neexistujících dluhů, ujistila veřejnost, že situace je vyřešena a problémy nebudou pokračovat. Přesto se však objevují další a další případy, které potvrzují absurdní situaci: ke vzniku dluhu není potřeba nesplacená částka, stačí jen jeho oznámení nic netušícímu řidiči.

V takovém případě ovšem není v bezpečí žádný vlastník motorového vozidla. Dle zpráv nespravedlivě obviněných lidí navíc ČKP nejenže neřeší situaci jako možné pochybení, ale často ani nereaguje na zoufalé reakce poctivě platících řidičů.

Základem řešení a případně i prevence je, jako i jinde, uchovávat si jakoukoli písemnou komunikaci, která mezi oběma stranami proběhla. Z Vaší strany by pošta směřující na ČKP měla být vždy zaslaná doporučeně.

Důležité je i moci se prokázat dalšími dokumenty, které se týkají daného vozidla, jako kopií technického průkazu, dokladem o prodeji či likvidaci vozidla bez ohledu na jejich stáří. Zjištěné případy vymáhání smyšlených dluhů jsou totiž někdy opravdu kuriózní.

Pokud druhá strana odmítá reagovat na Vaše argumenty, je v tomto případě doporučené obrátit se na právníka a pokračovat soudní cestou. Při uchované písemné komunikaci i jiných dokumentech by mělo být rozhodnutí ve Váš prospěch jen otázkou času.