Zelená karta je jediným dokladem povinného ručení. Bez ní vám hrozí pokuta.

Zelená karta je dokladem o zaplaceném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jelikož toto tzv. povinné ručení musí mít ze zákona sjednán každý vlastník vozidla, patří zelená karta mezi doklady, které mají povinnost mít při sobě všichni řidiči.

Zelená karta byla původně určena čistě pro zahraniční cesty, v České republice se stačilo prokázat potvrzením o zaplacení povinného ručení. Od roku 2009 však je zelená karta jediným dokladem o tomto pojištění. Tento mezinárodní doklad je platný ve většině Evropy a také například v Tunisku. Seznam všech zemí, na které se vztahuje platnost zelené karty, najdete viditelně zobrazený na přední straně. V případě, že jedete do jiného státu, musíte zaplatit hraniční pojištění.

Kromě zemí je na zelené kartě uvedena kromě Vašeho jména i registrační značka vozidla a také období, na které je automobil pojištěn. Je uveden i druh vozidla, jeho značka a doplněny užitečné kontaktní informace, zpravidla na užitečnou asistenční službu. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, jste povinni je nahlásit příslušné pojišťovně, která Vám vydá novou zelenou kartu s aktuálními údaji. Vystavení nové zelené karty je zdarma, a to i opakovaně při jiných příležitostech, jako je například krádež.

Z nutnosti mít sjednané povinné ručení zároveň vyplývá povinnost mít při sobě zelenou kartu. Policie má právo ji při silniční kontrole vyžádat. Pokud kartu nemůžete v takové situaci předložit, čeká Vás pokuta 1 500 až 3 000 Kč za přestupek, kterého jste se tím dopustili.

Návazně se pak zjišťuje, zda skutečně máte povinné ručení. Zde se již pokuty pohybují ve vyšších řádech – za provozování vozidla bez pojištění můžete dostat pokutu až 40 000 Kč. Pokud se přijde na to, že jste povinné ručení neměli, za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, se platí České kanceláři pojistitelů 20 až 300 Kč a to dle druhu motorového vozidla. Tento příspěvek pak s následujícími dny roste, narůstá také o náklady, které souvisejí s vymáháním, komunikací a podobně.

Pokud si sjednáte povinné ručení on-line, bývá postup takový, že ihned po zaslání Vám přijde poštou zelená karta v elektronické podobě. Tato Vámi vytištěná zelená karta má platnost pouze jeden měsíc.

Dočasná karta je potřeba i v případě, kdy ji potřebujete k převozu vozidla ze zahraničí. Získává se po sjednání dočasné smlouvy o povinném ručení. Nejdříve, jak to bude možné, si pak v České republice musíte běžným způsobem sjednat povinné ručení a s ním získáte i zelenou kartu.

V případě prodloužení povinného ručení dostanete od pojišťovny novou zelenou kartu. Ztráta zelené karty by měla být nahlášena neprodleně pojišťovně, předložíte pojistnou smlouvu, na jejímž základě Vám bude vyhotovena nová.

Mezi zásadní záležitosti patří pořízení duplikátu zelené karty. Nejde pouze o případ, kdyby se Vám karta ztratila. Pokud jedete za hranice, myslete na všechny případy. Pokud způsobíte dopravní nehodu v zahraničí, máte povinnost odevzdat duplikát tamější policii.

A na závěr ještě malá poznámka: Zelená karta je pouze název průkazu – ve skutečnosti barva není zákonem stanovena. Může být tedy vytisknuta i na bílý papír, což se týká především případu, že Vám přijde e-mailem. Stále se však bohužel najdou méně znalí úředníci či policisté, kteří jinou než zelenou barvu neuznají.