Prázdninová pojištění UNIQA platí okamžitě po sjednání

UNIQA pojišťovna se rozhodla před zahájením hlavní turistické sezóny posunout platnost sjednaného cestovního nebo krátkodobého úrazového pojištění ihned po uzavření on-line smlouvy.  Dále se rozhodla navýšit limit pojistné částky u pojištění stornopoplatků na 300.000 korun oproti dosavadním 80.000 korunám. Pojišťovna tak reagovala na vyhodnocení loňské letní sezóny, během níž řešila celkem na 5.000 různých nehod pojištěných turistů. 

Zatímco v minulosti platilo cestovní pojištění UNIQA sjednané on-line až následující den, nyní se vztahuje podle potřeby zákazníka i na události nastalé ten samý den. Krátkodobé on-line úrazové pojištění pro sportovní aktivity jakéhokoli druhu, včetně adrenalinových a zážitkových činností (např. let balónem, zorbing, jízda na vodních lyžích, potápění, canonying, rafting nebo jachting), je nyní platné už následující den. Lze ho tedy sjednat až těsně před zamýšleným výkonem dané aktivity, a to v tuzemsku i v zahraničí. Tato zvýhodnění pojištění byla zavedena od června 2015, aniž by se měnily ceny pojistného. 

Už loni UNIQA navýšila bez vlivu na cenu služby kryté částky pro léčebné výlohy u cestovního pojištění. Učinila tak v reakci na oslabení kurzu koruny, které zásahy v zahraničí prodražilo. Dále rovněž vyhodnotila předchozí sezóny, během nichž řešila řadu vážných událostí v daleké cizině, jejichž úhrada meziročně podstatně vzrostla. Oblíbené je i automatické zahrnutí fakultativních plážových aktivit do krytí cestovním pojištěním, jako jsou jízda na „banánu“ nebo vodním skútru, apod. Ukazuje se, že většina rekreantů chce zkusit tyto atrakce spontánně až na místě pobytu a předem s nimi nepočítá. Stejně bezplatné je i prodloužení cestovního pojištění z důvodu zásahu vyšší moci. 

V uplynulé letní sezóně 2014 řešila UNIQA na 5.000 různých škod a událostí pojištěných turistů. Mezi nimi bylo bohužel i sedm úmrtí. Více než sto klientů bylo potřeba repatriovat zpět do České republiky, zpravidla speciálním převozem za asistence zdravotnického dohledu. Hospitalizovány byly v zahraničí stovky zákazníků. Akutní onemocnění tvořila prakticky tři čtvrtiny všech hlášených případů, zbytek byly úrazy. V roce 2014 bylo třeba pomoci turistům nejčastěji v Řecku, Itálii a v Turecku. Zatímco v Itálii „kralovaly“ statistikám úrazy, v dalších dvou zmíněných zemích bylo nejčastější onemocnění dýchacích cest. Nejdražší případy zásahu byly zaznamenány ovšem v USA, Austrálii, Indonésii, Číně a na Novém Zélandě. Ukazuje se, že vzdálenější a exotičtější destinace jsou čím dál vyhledávanějšími cíli. Případná pomoc turistům v nouzi je tam však vždy spojena s vyšší náročností z hlediska logistiky i financí. 

Zásadním faktorem nákladnosti zásahu je také věk pojištěného klienta. Ze statistik vyplývá, že zatímco průměrné pojistné plnění ve věkové kategorii do 18 let se blíží 7 tisícům Kč, v kategorii nad 70 let činí téměř 60 tisíc Kč. A seniorů na cestách neustále přibývá. 

„Statistiky prokazují, že na cestovní pojištění se opravdu vyplatí nezapomenout. Jeho cena je ve srovnání s náklady na možné následky nepříjemné události bagatelní. Například sjedná-li si rodina výhodné rodinné cestovní pojištění UNIQA, činí investice do cestovního pojištění méně než 1 % z ceny běžné dovolené,“ konstatuje vedoucí oddělení cestovního pojištění UNIQA pojišťovny Michaela Savincová, a připomíná: „Vyplatí se ale myslet i na jiná hlediska. Komplexní cestovní pojištění chrání také pro případ neúmyslně způsobené újmy na zdraví nebo škody na majetku jiných osob. Nezřídka se nároky na náhradu vyšplhají do milionů korun.“ 

O společnosti UNIQA

UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 22 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje v desítce nejsilnějších pojišťoven v ČR.

UNIQA pojišťovna je součástí rakouské skupiny UNIQA Insurance Group s aktivitami na trzích devatenácti evropských zemí. Obsluhuje celkem více než deset milionů zákazníků.

 

Zdroj: tisková zpráva UNIQA pojišťovny