UNIQA přináší nové pojištění pro živnostníky a podnikatele BALPO

Nové BALíčkové pojištění pro malé a střední POdniky BALPO sestavila UNIQA pojišťovna na základě aktuálních požadavků trhu s cílem nabídnout ucelené pojištění chránící osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), živnostníky a podnikatele před všemi podstatnými riziky v souvislosti s jejich běžnou komerční činností.

  • jednoduchý a variabilní produkt
  • pojištění nemovitých i movitých věcí a odpovědnosti ve třech úrovních
  • užitečné asistenční služby zdarma součástí pojištění

Při konstruování pojištění myslela UNIQA na frekventované obory podnikání v ČR, zejména na provozy restaurací a penzionů, obchod, řemesla, malovýrobu, opravny a odvětví služeb. Jednotlivá krytí spojila do cenově výhodných a podle zaměření klienta variabilních balíčků. Cílem bylo vytvořit jednoduchý a srozumitelný program skládající se ze tří hlavních komponent:

  • pojištění budov
  • pojištění movitých věcí k podnikání
  • pojištění odpovědnosti podnikatele

Samozřejmě lze volit i doplňková připojištění podle specifik konkrétního podnikání. Balíček BALPO tak poskytuje dostatečnou a transparentní ochranu proti rizikům při běžném podnikání a snadno se sjednává.

Klient má možnost vybrat si ze tří úrovní pojistných nebezpečí a pojistných částek Basic, Standard a Exclusive. Podle konkrétního zaměření podnikání a priorit lze varianty kombinovat.

Výhodou jsou i asistenční služby zdarma, dostupné pro klienty na bezplatné lince 800 120 020. Ti ocení pomoc například při nouzovém stavu kanceláře nebo provozovny vyvolaném různými poruchami nebo škodami. UNIQA pošle rychle instalatéra, elektrikáře, plynaře nebo sklenáře, aby na místě situaci vyřešili. Zprostředkuje spolehlivé malíře, zámečníky a jiné řemeslníky. Stane-li se provozovna neobyvatelnou, zajistí hlídání objektu, náhradní telefonní provoz a pomůže s vyhledáním náhradních prostor. Součástí asistenčního servisu je i právní poradenství (otázky odpovědnostní, pracovně-právní, přestupkové nebo trestní).

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny UNIQA