Náš život stojí podle Allianz pětkrát víc, než před 20 lety. Ale stále je to málo

Podle nejnovějšího zjištění Allianz se ve smlouvách jejích klientů průměrná pojistná částka na riziko smrti za posledních deset let zdvojnásobila. Z toho je patrné, že náklady na živobytí, ale i další finanční závazky, podle nichž si lidé pojistnou částku stanovují, výrazně rostou. Stále však ve většině případů neodpovídá doporučované výši.

Rizika i pojistné částky by měly být v pojištění nastaveny tak, aby pomohly předejít kritické finanční situaci v rodině v případě úmrtí jejího živitele. Jak ji nejlépe spočítat?

Stačí použít jednoduché pravidlo „PUB“, které vzniklo u pojistných matematiků Allianz. PUB je spojení tří slov a zároveň tří částí, z níž by se pojistná částka na riziko smrti měla skládat – Příjem – Úvěr – Budoucnost.

„Zájemce o pojištění by měl za prvé počítat s tím, že potřebuje zaopatřit rodinu – partnera a děti. Takže částky za vdovský, nebo vdovecký, případně také sirotčí důchod, pokud má nezaopatřené děti, odečte od stávajícího příjmu a tento rozdíl by měl pokrýt pojištěním. Na jak dlouho? Ideálně po dobu, než nejmladšímu dítěti bude nejméně 18, ale raději až 25 let. K tomu je třeba přičíst druhou částku – na hypotéky, úvěry, a další závazky, které pravidelně platí. A v neposlední řadě počítat s tím, aby rodina měla alespoň jeden roční plat na pokrytí jednorázových nákladů spojených s úmrtím – výdaje na notáře, pohřeb, ale třeba i na úhrady prací, které by zemřelý člen rodiny normálně zastal sám. Když se tyto tři sumy sečtou, vyjde optimální pojistná částka,“ uvádí Martin Podávka, vedoucí produktových inovací Allianz pojišťovny.

Tu dostane rodina, tedy pozůstalí, nebo jiná oprávněná osoba v případě úmrtí pojištěného z jakékoliv příčiny. Zatímco v roce 1994 byla pojistná částka na úrovni 70 tisíc Kč, o deset let později již překročila hranici 200 tisíc. „V následujících letech, zejména pak v období 2007–2009, nastal pokles průměrných pojistných částek, který byl způsoben jednak nastupující finanční krizí, ale i stoupajícím vlivem investičního pojištění oproti kapitálovému, v němž si klienti volili v hlavním krytí nižší pojistné částky pro případ smrti a soustředili se mnohem více na investice,“ vysvětluje Jana Leissová z oddělení produktových a klientských analýz Allianz.

Od roku 2010 pak znovu částka postupně rostla na dnešních 302 tisíc Kč. Pokud bychom do průměrné pojistné částky zahrnuly smrt úrazem, stoupla by průměrná pojistná částka na 770 tisíc Kč. Ač se to na první pohled může zdát jako vysoká suma, stále není dostatečná. Pokud bychom totiž použili vzorec „PUB“ pro aktuální průměrnou mzdu v České republice, která činí necelých 25 tisíc Kč, měla by pojistná částka na smrt z jakékoliv příčiny být téměř devítinásobná. Několikamilionové smlouvy by tedy měly být běžným standardem. Ale nejsou…

Doposud nejvyšší evidovaná pojistná částka v Allianz v životním pojištění je na rekordních 80,6 milionu korun a byla uzavřena v roce 2011. „Kromě této smlouvy nejsou výjimkou další mnohamilionové částky – mezi 20 a 51 miliony. Z tohoto úhlu byl letošní rok zatím „chudý“ – nejvyšší pojistná částka dosáhla 9 milionů, zatímco loni to bylo 25 milionů Kč,“ rekapituluje Jana Leissová.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Allianz