Proč udělat revizi životního pojištění?

Uzavírali jste životní pojištění před více než deseti lety?

Potom pravděpodobně nastal čas na revizi. Spatřujeme dva hlavní důvody:

  • V první dekádě nového milénia bylo velmi populární investiční životní pojištění. Nicméně v průběhu času se ukázalo, že tento druh pojištění může být velmi problematický, zejména kvůli vysokým nákladům na správu a správcovské poplatky a omezeným možnostem výběru finančních produktů.
  • Pojistné produkty v čase morálně zastarávají. Přestože se pojistky obvykle uzavírají na delší období, změny v ekonomické situaci, finančním trhu a samotných potřebách pojištěnců mohou způsobit, že původně uzavřený produkt již není efektivní nebo neplní svůj účel. V takovém případě můžete být pojištěni neadekvátně nebo přeplácet za nevhodný produkt.

Pojďme se na oba případy podívat trochu podrobněji.

Investiční životní pojištění – pro a proti

S trochou nadsázky můžeme říct, že „Í-Žet-Péčko“ se prodávalo jako multifunkční nástroj. Jednou smlouvou jsem pojištěný, spořím na důchod, a ještě mohu uplatnit daňové úlevy – to je tak výhodné! V praxi však pojistná složka velmi často kryje pouze riziko smrti, a to ještě částkou, která by v dnešní době pozůstalým stačila tak na úhradu pohřebních nákladů.

Co se investiční části týče, není výjimkou, že po mnoha letech zůstatek na smlouvě nedosahuje ani výše vkladů. Jak už bylo řečeno, pojistná složka bývá často spíše symbolická a neměla by tedy spotřebovávat zásadní část měsíčního pojistného. Je pravda, že v uplynulém roce většina fondových investic připsala ztrátu kvůli obavám z války na Ukrajině a zvyšující se inflaci, ale této korekci předcházelo více než deset let bezprecedentního růstu – schválně se podívejte na graf nejznámějšího indexu S&P 500 a zkontrolujte si výkon své investice podle výpisu ze smlouvy, který vám přišel před rokem.

Zbývají daňové úlevy. Ty jsou však dvojsečnou zbraní, protože pokud byste se rozhodli smlouvu zrušit, musíte uplatněnou úsporu na daních vrátit, čímž by se případná ztráta ještě prohloubila.

Stárnutí pojistných produktů

Pojišťovny postupně upravují a inovují svou produktovou nabídku a poměrně často platí, že nové je pro zákazníka objektivně lepší. Mezi hlavní důvody patří:

  • Zákaznické potřeby a preference – pojišťovny musí být schopny reagovat na zvyšující se nároky svých klientů, aby si udržely jejich loajalitu.
  • Konkurence – pojišťovnictví je vysoce konkurenčním prostředím a každá pojišťovna bedlivě sleduje vývoj trendů jak v produktové, tak v cenové oblasti. To vede k celkové modernizaci a zvětšování rozsahu pojistné ochrany na úkor výluk a poplatků.
  • Legislativní změny – v nových produktech se projevují regulace dílčích odvětví, zákonné úpravy na ochranu spotřebitele, ale také výsledky soudních sporů, které historicky poškození s pojišťovnami vedli.
  • Technologický pokrok – umožňuje pojišťovnám spravovat celou svoji agendu výrazně efektivněji, ať už se jedná o administrativní procesy, posuzování a řízení rizik, likvidaci pojistných událostí nebo sledování demografických změn, což v konečném důsledku pro klienta znamená atraktivnější podmínky poskytovaných služeb.

Zatímco vše uvedené formuje podobu nových pojistných produktů, ty staré platit nepřestávají a řídí se původními (nemodernizovanými) všeobecnými obchodními podmínkami. Klidně se tedy může stát, že na Vaši smlouvu se vztahují podmínky platné ještě v devadesátých letech.

Co mám tedy dělat se svojí starou smlouvou?

Pokud Vás zaujal kterýkoliv z výše zmíněných bodů, určitě neprohloupíte, když svoji smlouvu důkladně prozkoumáte s odborníkem. Nedá se jednoznačně říct, že každá stará smlouva je špatná, to v žádném případě. Ujasněte si, co za své pravidelně placené pojistné očekáváte a ověřte si, zda podmínky Vaší smlouvy těmto očekáváním odpovídají. Pokud ne, nevěšte hlavu. Pojišťovny běžně nabízejí možnost přepracování, převedení staršího typu produktu na nový, a tato možnost rozhodně stojí za zvážení (např. daňové úlevy lze spojit s novou smlouvou, na kterou se převede i dosavadní uspořená částka). Na druhou stranu, pokud se ukáže, že smlouva je spíše „černá díra“, nemá smysl odkládat řešení, zvlášť v oblasti životního pojištění, kdy každý další rok věku znamená vyšší rizikovost, a tedy i vyšší cenu.

Spojte se s našimi odborníky z POJIŠTĚNÍ.COM, kteří  Vám s revizí smlouvu rádi pomohou.

foto rodiny k životnímu pojištění