Projekt bytového domu na ulici Holzova v Brně se opět pohnul kupředu

Před dokončením jsou hrubé omítky, částečně se již štukuje. Střecha objektu je zateplena. Nedávno byla namontována okna. Všechny hrubé rozvody inženýrských sítí jsou nataženy, poté budou ke konci stavby kompletovány. Na nádvoří objektu probíhají zemní práce – osazení a zapuštění vsakových jímek pro zadržování a zásak dešťových vod. V dohledné době se stavba chystá na skladby podlah vč. topení a na vylití podlahových anhydritových a betonových desek.

 

O dalším vývoji Vás budeme opět informovat.