Realitní zprostředkovatelé musí mít pojištění profesní odpovědnosti

Přísnější požadavky pro výkon profese realitního zprostředkovatele, povinné pojištění odpovědnosti, přehledná a lépe vymahatelná pravidla a nově definované přestupky a sankce. To jsou hlavní novinky nového zákona o realitním zprostředkování, který platí od 3. března letošního roku.

pojištění realitních zprostředkovatelů

Většina Čechů využívá při koupi či prodeji nemovitosti služeb realitních makléřů. Až do letošního března neexistoval zákon, který by určoval jasná pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů. Obchody se řídily pouze občanským a obchodním zákoníkem. K výkonu profese realitního zprostředkovatele stačilo splnit základní podmínky pro získání živnostenského listu (pozn. dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Nebyla tedy vyžadována odborná způsobilost, určitá úroveň vzdělání, pojištění odpovědnosti ani praxe. Nový zákon o realitním zprostředkování (pozn. zákon č. 39/2020 Sb.) reguluje činnost realitních makléřů a přináší větší ochranu klientů.

Vyšší nároky na realitní makléře

Realitní zprostředkování se nově stává vázanou živností. V praxi to znamená, že provozování této činnosti je podmíněno potřebnou kvalifikací. Kdo nesplní kvalifikační požadavky, nebude již moci v oblasti zprostředkování realit podnikat. Realitní zprostředkovatelé musí mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské vzdělání kombinované s povinnou tříletou praxí. Stejnou váhu má osvědčení na základě složení státem certifikované zkoušky nebo specializovaný kurz MBA v kombinaci s rokem praxe. Podobná podmínka k této, jež platí pro podnikatele, platí i pro osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávaná.

Povinné pojištění profesní odpovědnosti

Podle nového zákona si také musí realitní zprostředkovatelé povinně sjednat pojištění profesní odpovědnosti u některé z tuzemských komerčních pojišťoven, která toto pojištění nabízí. Realitní makléři musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěni pro případ, že svým klientům způsobí škodu. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1,75 milionu korun na jednu pojistnou událost a nejméně 3,5 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. U osob jednajících jménem realitního zprostředkovatele musí být limit pojistného plnění nejméně 875 tisíc korun na jednu pojistnou událost a 1,75 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Pojištění realitních zprostředkovatelů si můžete sjednat ZDE.

Nutná je písemná smlouva o realitním zprostředkování

Nový zákon ukládá realitním makléřům povinnost, uzavřít s klientem písemnou smlouvu o realitním zprostředkování. Tato smlouva musí obsahovat především označení předmětu převodu, užívání nebo požívání, výši kupní ceny, nájemného nebo jiné úplaty, případně způsob jejich určení, je-li smlouva úplatná. Pokud není v okamžiku uzavírání smlouvy o realitním zprostředkování některý ze zmíněných údajů znám, ujedná se alespoň obecným způsobem. Ve smlouvě musí být uvedena také výše provize, nebo způsob jejího určení. V případě, že smlouva neobsahuje tyto údaje, je neplatná.