Dluhopisy e-Finance

Tato emise již byla ukončena.

V současné chvíli má e-Finance v nabídce tyto typy dluhopisů:

JEDNOLETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM 8,5 %

Zajištěné dluhopisy akciemi 8,5%

Investice splatná k 1. 10. 2025

 • investice od 50 000 Kč
 • jednoleté dluhopisy
 • roční úrok 8,5 %
 • dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Více informací CHCI INVESTOVAT

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM AŽ 8 %

Zajištěné dluhopisy akciemi 8% a 7%

Investice splatná k 1.7.2026

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok 8 % za první výnosové období (1.7.2024 až 30.6.2025)
 • roční úrok 7 % za druhé výnosové období (1.7.2025 až 30.6.2026)
 • dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu
 • objednávka možná po vyplnění formuláře ZDE

Více informací CHCI INVESTOVAT

TŘÍLETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM 7 %

Zajištěné dluhopisy akciemi 7%

Investice splatná k 1.8.2027

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok 7 %
 • dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu
 • objednávka možná po vyplnění formuláře ZDE

Více informací CHCI INVESTOVAT

ČTYŘLETÉ PROTIINFLAČNÍ DLUHOPISY

Protiinflační dluhopisy

Investice splatná k 1. 6. 2028

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok INFLACE + 1 % je vyplácen každý rok
 • dluhopis je možno předčasně splatit na konci výnosového období
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Více informací CHCI INVESTOVAT


Investice na 5 nebo 10 let, roční úrok 6 %

 • investice od 11 200 Kč
 • složené úroky (6% za každý rok) budou vyplaceny na konci investičního období
 • dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv
  a již po pěti letech bez poplatku
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Chci investovat

Dluhopisy e-Finance, a.s. s ročním úrokem 6%

e-Finance, a.s. sděluje, že veřejná nabídka dluhopisů E-FINANCE IV byla ukončena.

Od počátku emise dosáhnou dluhopisy 34% výnosu za 5 let, a 79% výnosu za 10 let!

Dluhopisy E-FINANCE IV nabízí mimořádnou příležitost zhodnocení vložených finančních prostředků s průměrným ročním výnosem 6%, po dobu pěti nebo deseti let, dle vlastního rozhodnutí investora. Hodnota dluhopisu se navyšuje každý den o alikvotní část výnosu.

Tabulka zhodnocení dluhopisů

Splacení dluhopisů

Dluhopisy budou splaceny na základě jejich předložení dle emisních podmínek emitenta, tedy po deseti letech od data emise nebo po pěti letech od jejich upsání.

Splacení dluhopisů po pěti letech od jejich upsání

Termín splatnosti v případě požadavku investora na splacení dluhopisu po pěti letech je 90 dnů ode dne předložení dluhopisu. Žádost o splacení lze podat ve lhůtě nejdříve 60 dnů před a nejpozději patnácti dnů po uplynutí pěti let od upsání dluhopisu. V tomto případě e-Finance neúčtuje investorovi žádné poplatky za předčasné splacení dluhopisu.

Splacení dluhopisů mimo termíny po pěti a deseti letech

e-Finance, a.s. nabízí investorům kromě řádného termínu předčasného splacení emisní hodnoty dluhopisu po pěti letech od jejich upsání, a běžného termínu splacení po deseti letech, také možnost požádat o odkup dluhopisu v jakémkoli termínu, včetně alikvotní části výnosu, a to dle podmínek uvedených v emisních podmínkách dluhopisu, které jsou součástí prospektu – viz. níže.

Využití prostředků získaných z dluhopisů

Investiční strategií e-Finance, a.s. je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování a následný prodej.

Forma dluhopisů

Dluhopisy jsou vystaveny v listinné podobě na řad a volně převoditelné na třetí osobu tzv. „rubopisem“, čímž je omezeno riziko jejich zneužitelnosti v případě jejich ztráty nebo odcizení.

Jak dluhopisy koupit

Dluhopisy lze koupit za aktuální emisní kurz (viz. orientační graf a tabulka výše), který narůstá každým dnem o alikvotní část výnosu dluhopisu, na základě smlouvy o upsání dluhopisů uzavřené mezi e-Finance, a.s. a investorem tzn. občanem nebo firmou.
Nabídka dluhopisu je omezena upsáním celkové nominální hodnoty dluhopisů, tedy prodejem 4000 kusů dluhopisů.

Realitní skupina e-Finance, a.s.

e-Finance, a.s. je společností působící na českém trhu od roku 2001.

Od svého založení se společnost zaměřuje na činnost spojenou s investicemi do nemovitostí. Společnost je 100% vlastníkem realitní společnosti e-Finance Reality, s.r.o. Je také dražebníkem ve smyslu Zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Společnost je 100% vlastníkem stavebních společností e-Finance Developer, s.r.o. a Czech Property Fund, s.r.o., které se zabývají zejména výstavbou a rekonstrukcemi nemovitostí ve vlastnictví společností patřících do realitní skupiny e-Finance, a.s.

Do realitní skupiny e-Finance, a.s. také patří 100% dceřiná společnost eFi Palace, s.r.o., která je vlastníkem a provozovatelem mutifunkčního areálu o rozloze 2 900 m2 v centru Brna, kde je v šestipodlažní nemovitosti k dispozici k pronájmu 59 ubytovacích jednotek viz. eFi Palace, kanceláře, apartmánový hotel provozovaný pod značkou eFi Palace Hotel a restaurace Stará Tkalcovna. V lednu 2014 začala výstavba dvorního křídla, ve kterém bude od jara roku 2015 k dispozici k pronájmu dalších 29 bytů, fitness a wellness centrum. eFi Palace dosahuje téměř plnou obsazenost ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor.

Strategickým cílem realitní skupiny e-Finance, a.s. jsou další investice do rezidenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách ČR.

Kompletní informace

Ke stažení: Prospekt dluhopisu obsahující emisní podmínky
Ke stažení: Česká národní banka – schválení dluhopisů

Kurzy a výnosy při odkupech

Žádost o informaciOTÁZKY A ODPOVĚDI

Hlavni otazka

Na co používá e-Finance, a.s. prostředky z dluhopisů?

Naší strategií je investovat do nemovitostí v České republice, a to buďto za účelem jejich zhodnocování prostřednictvím rekonstrukce a následného prodeje, nebo za účelem jejich držení a pronájmu. Rovněž se zabýváme developerskou výstavbou bytových domů i rodinných domů. Konkrétní projekty, na kterých pracujeme, včetně fotodokumentace naleznete ZDE

Otázky a odpovědi

Jak probíhá nákup dluhopisů?

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v našem sídle, budově eFi Palace, na adrese Bratislavská 234/52 Brno, nebo korespondenční formou. Pokud máte o úpis zájem, je rovněž možné vyplnit přímo objednávkový formulář ZDE. V takovém případě Vám smlouvu o upsání zašleme k podpisu poštou na Vámi zvolenou adresu. Jakmile je smlouva podepsaná, máte patnáct dnů na úhradu investované částky na účet ve smlouvě uvedený.  Poté co jsou investované prostředky uhrazeny a po datu vydání emise Vám připravíme k převzetí dluhopisy. Tyto si můžete vyzvednout osobně, nebo Vám je můžeme poslat poštou na Vámi zadanou korespondenční adresu. V takovém případě je posíláme jako pojištěnou cennou zásilku s udanou hodnotou odpovídající hodnotě dluhopisů. Pokud si přejete nechat zaslat dluhopisy v hodnotě nad jeden milion korun, rozdělíme zásilku do více cenných psaní tak, aby splňovala pojistné limity cenné zásilky České pošty.

Jak mám změnit účet, na který jsou mi vypláceny úroky?

Změnu čísla účtu je možné provést pouze osobně po předložení dokladu totožnosti, nebo poštou zaslaným sdělením s úředně ověřeným podpisem. Vzor sdělení o změně čísla účtu je ke stažení ZDE.

Další otázky a odpovědi
Vyplacené úroky
Vydané dluhopisy

PROTIINFLAČNÍ DLUHOPISY

DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM

Dvouleté dluhopisy

Zajištěné dluhopisy

Jednoleté dluhopisy

DLUHOPISY e-Finance Property SE

DLUHOPISY e-Finance Property

DLUHOPISY e-Finance

Splacené emise

Zajištěné dluhopisy e‑Finance CZ

DLUHOPISY e-Finance Property SE

DLUHOPISY e-Finance Property

DLUHOPISY e-Finance

DLUHOPISY eFi Palace

Informace