Zajištěné dluhopisy e-Finance CZ Zajištěné EFI

ZAJIŠTĚNÉ AKCIEMI EFI HOTELS & PROPERTIES, A.S.

Žádost o informaci

Předobjednávka dluhopisů

Trvalé bydliště

Investice splatná k 1.9.2026

Zajištěné dluhopisy akciemi 8% a 7%

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok 8 % za první výnosové období (1.9.2024 až 31.8.2025)
 • roční úrok 7 % za druhé výnosové období (1.9.2025 až 31.8.2026)
 • dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu
 • objednávka možná po vyplnění formuláře ZDE

CHCI INVESTOVAT


Dluhopisy e-Finance CZ Zajištěné EFI 9 s ročním úrokem 8 % a 7 %

Společnost e-Finance CZ, vydává ke dni 1. září 2024 emisi dluhopisů e-Finance CZ Zajištěné EFI 9 v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ. Dluhopisy e-Finance CZ Zajištěné EFI 9 lze objednávat od 8.7.2024.

Úrokový výnos

Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 8 % p.a. za první výnosové období (1.9.2024 až 31.8.2025) a 7 % p.a. za druhé výnosové období (1.9.2025 až 31.8.2026). Uvedený úrok je fixovaný po celé období a jeho výše se nemění bez ohledu na případný pokles bankovních úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen 1.9.2025, 1.9.2026

Forma dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, na jméno a jsou volně převoditelné rubopisem, přičemž převod nepodléhá schválení a není ani zpoplatněn. Rovněž upsání dluhopisu je realizováno bez jakýchkoli poplatků.

Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 250 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Nominální hodnota jednoho dluhopisu a minimální výše investované částky činí 50 000 Kč. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v sídle společnosti e-Finance CZ, a.s. v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo v pražské pobočce v budově City Empiria, Na Strži 1702/65, Praha nebo korespondenční formou nebo po vyplnění objednávkového formuláře níže.

Investiční příležitost zajištěná zástavním právem

Investiční a realitní koncern e-Finance, a.s. uvádí na český investiční trh dvouleté dluhopisy zajištěné zástavním právem na akciích hotelové skupiny EFI Hotels & Properties, a.s.

Emise e-Finance Dluhopisů zajištěná zástavním právem na akciích skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. přináší investorům možnost investovat svoje prostředky s dvouletým horizontem s 8% ročním úrokem v prvním a 7% ročním úrokem ve druhém roce. Úroky jsou vyplácené jednou ročně. Tento výnos je pevný, a není vázán na snižující se základní sazbu České národní banky, od které se na trhu běžně odvíjejí sazby spořících účtů. Nabídka platí do doby upsání veškerého plánovaného objemu emise ve výši 400 mil. Kč. Dle prospektu dluhopisů, který byl schválen Českou národní bankou dne 4.3.2024 nepřesáhne celková hodnota vydaných a nesplacených dluhopisů 800 mil. Kč .

Zajištěné dluhopisy e-finance CZ

 

Audit konsolidované účetní závěrky

Skupina EFI Hotels & Properties, a.s. audituje svoji konsolidovanou účetní závěrku u renomované mezinárodní společnosti BDO Audit s.r.o. s výrokem aditora „bez výhrad“. Auditovanou konsolidovanou účetní závěrku najdete níže ke stažení.

Investiční majetek skupiny EFI Hotels & Properties, a.s.

Dle auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2023, kterou níže najdete ke stažení disponuje EFI Hotels & Properties, a.s.  aktivy v hodnotě 1,36 miliardy Kč.

Z toho tvoří největší část majetku nemovitosti v hodnotě 1,15 miliardy Kč.

Vlastní kapitál EFI Hotels & Properties, a.s. je dle auditované účetní závěrky ve výši 821 miliónů Kč. Majetek skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. tvoří 100% podíly v hotelových a nemovitostních korporacích. Hodnota těchto podílů byla určena v roce 2023 znaleckými posudky, které vypracoval renomovaný znalecký ústav ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o. Posudky lze nalézt níže ke stažení.

Dceřinné společnosti EFI Hotels & Properties, a.s. provozují a spravují hotely a nájemní nemovitosti, kanceláře, obchodní prostory a byty pod známou značkou EFI.

Všechny nemovitosti patřící do skupiny EFI Hotels &Properties, a.s. jsou v bezvadném stavu, jsou funkční a zkolaudovány a jsou provozovány s kladným ukazatelem EBIDTA.

Využití investičních prostředků

Investiční a realitní korporace e-Finance, a.s. působí na trhu již 23 let. Prostředky získané emisemi dluhopisů využívá k investicím, které jsou výhradně spojeny s komerčními nemovitostmi jako jsou hotely, bytové domy, kancelářské a obchodní prostory, které provozuje pod známou renomovanou značkou EFI.

Pokud začnete investovat s e-Finance, a.s. budete se podílet na výnosech z komerčních nemovitostí. Investice s námi Vám přinese vždy atraktivní úrok s přiměřeným zajištěním skutečným majetkem. Do budoucna přednostně předložíme našim investorům nabídku na upsání akcií skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. Pokud ji využijete stanete se přímými vlastníky EFI Hotels & Properties, a.s. s pravidelnou roční dividendou.

Zpětný odkup dluhopisů

Korporace e-Finance, a.s. také garantuje zpětný odkup dluhopisů, pokud budete investované prostředky nebo jejich část potřebovat dříve. Tento odkup je zpoplatněn dle podmínek schváleného prospektu dluhopisu a konkrétních emisních podmínek.

Investorské benefity

Každý investor investující do emisí zajištěných dluhopisů e-Finance, a.s. získá voucher na 20% slevu na až pětidenní pobyt pro 6 osob, ve kterémkoliv EFI Hotelů, viz. www.efihotels.com.

Každé čtvrtletí zasíláme investorům náš Investiční bulletin, kde je pravidelně informujeme o našich výsledcích, představujeme jim další investiční příležitosti. Vzorový Investiční bulletin lze stáhnout ZDE.

Dokumenty ke stažení

Schválení ČNB

Základní prospekt dluhopisů schválila Česká národní banka jako příslušný orgán podle nařízení (EU) 2017/1129.
Kompletní rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu nabídkového programu dluhopisů

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Kompletní informace

Ke stažení: Prospekt e-Finance CZ 2024
Ke stažení: Konečné podmínky emise dluhopisů e-Finance CZ Zajištěné EFI 9.pdf

S emisními podmínkami se lze rovněž seznámit v sídle emitenta na adrese Bratislavská 234/52, Brno, kde jsou zdarma dostupné ve formě brožury a na elektronickém nosiči dat CD.

Předobjednávka dluhopisů

Trvalé bydliště

Žádost o informaci

V SOUČASNÉ CHVÍLI MÁ E-FINANCE V NABÍDCE TYTO DALŠÍ TYPY DLUHOPISŮ:

JEDNOLETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM 8,5 %

Zajištěné dluhopisy 8,5 %

Investice splatná k 1. 12. 2025

 • investice od 50 000 Kč
 • jednoleté dluhopisy
 • roční úrok 8,5 %
 • dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Více informací CHCI INVESTOVAT

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM AŽ 8 %

Investice splatná k 1. 8. 2026

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok 8 % za první výnosové období (1.8.2024 až 31.7.2025)
 • roční úrok 7 % za druhé výnosové období (1.8.2025 až 31.7.2026)
 • úrok je vyplácen každý rok
 • dluhopis je možno předčasně splatit na konci výnosového období
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Více informací CHCI INVESTOVAT

TŘÍLETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM AŽ 9 %

Tříleté zajištěné dluhopisy, výnos až 9% ročně

Investice splatná k 1. 9. 2027

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok 9 % za první výnosové období (1.8.2024 až 31.8.2025)
 • roční úrok 8 % za druhé výnosové období (1.9.2025 až 31.8.2026)
 • roční úrok 7 % za třetí výnosové období (1.9.2026 až 31.8.2027)
 • dluhopis je možno předčasně splatit na konci výnosového období
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Více informací CHCI INVESTOVAT

ČTYŘLETÉ PROTIINFLAČNÍ DLUHOPISY

Protiinflační dluhopisy

Investice splatná k 1. 8. 2028

 • investice od 50 000 Kč
 • roční úrok INFLACE + 1 % je vyplácen každý rok
 • dluhopis je možno předčasně splatit na konci výnosového období
 • emitentem dluhopisu je obchodní korporace e-Finance CZ, a.s.
 • informace na tel 515 555 555 nebo emailem info@e-finance.eu

Více informací CHCI INVESTOVATOTÁZKY A ODPOVĚDI

Hlavni otazka

Na co používá e-Finance, a.s. prostředky z dluhopisů?

Naší strategií je investovat do nemovitostí v České republice, a to buďto za účelem jejich zhodnocování prostřednictvím rekonstrukce a následného prodeje, nebo za účelem jejich držení a pronájmu. Rovněž se zabýváme developerskou výstavbou bytových domů i rodinných domů. Konkrétní projekty, na kterých pracujeme, včetně fotodokumentace naleznete ZDE

Otázky a odpovědi

Nalezli jsme v pozůstalosti po našem zemřelém příbuzném dluhopisy vydané společností e-Finance, a.s., jak máme postupovat, abychom je zdědili?

V případě takovéhoto nálezu sdělte tuto informaci notáři, který má na starost dědické řízení, společně se všemi podrobnosti jako jsou např. sériová čísla dluhopisů. Ten se s námi spojí a předáme mu veškeré potřebné informace. Může se stát, že se jedná o již splacené dluhopisy, ale pokud se jedná o dluhopisy nesplacené, splatíme jistinu i úrok v plné výši oprávněným dědicům za stejných podmínek, jako bychom je spláceli původnímu vlastníku.

Mají tyto dluhopisy něco společného se státními dluhopisy, jsou státem garantované?

Ne, nejedná se o státem vydávané dluhopisy.

Další otázky a odpovědi
Vyplacené úroky
Vydané dluhopisy

PROTIINFLAČNÍ DLUHOPISY

DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM

Dvouleté dluhopisy

Zajištěné dluhopisy

Jednoleté dluhopisy

DLUHOPISY e-Finance Property SE

DLUHOPISY e-Finance Property

DLUHOPISY e-Finance

Splacené emise

Zajištěné dluhopisy e‑Finance CZ

DLUHOPISY e-Finance Property SE

DLUHOPISY e-Finance Property

DLUHOPISY e-Finance

DLUHOPISY eFi Palace

Informace